Ambient Clockit/Lockit

 

Již od poloviny 90 let jsou synchronizéry Ambient Clockit/Lockit používány pro mobilní synchronizaci timecode při nejnáročnejších televizních a filmových natáčeních. Za tu dobu se staly světovým standardem v oboru a od prvního modelu Lockit jsou stále vylepšovány od generace ke generaci.

Srdcem systém je teplotně kompenzovaný krystalový oscilátor s přesností +/- 2ppm což v praxi odpovídá maximální odchylce jednoho okna během 24 hodin mezi libovolným počtem  „sjammovaných“ (současně běžících) samostatných jednotek. Přesnost synchronizace je stejná jako ve studiových podmínkách, ale bez kabelového propojení. Předností je naprostá spolehlivost oproti jiné technologii, při které se timecode přenáší bezdrátově.

Ambient TinyLockitSynchronizéry Lockit podporují všechny standardní frekvence SMPTE timecode včetně pull up/down a drop režimů. Firma Sound Devices, vyhlášený americký výrobce mixážní a záznamové techniky pro filmová a televizní natáčení, se rozhodla integrovat právě technologii Ambient Lockit do svých přenosných rekordérů řady 7. Výsledkem je plná kompatibilita těchto velice oblíbených rekordérů s ostatními produkty řady Ambient Lockit. Nabízejí stejnou přesnost a odpadá u nich nutnost řízení externím synchronizérem. V praxi se tak ušetří jeden Ambient Lockit a stačí umístit synchronizéry na kamery.

Jelikož základy práce se synchronizací zařízení neovládá každý, můžete si tuto problematiku nastudovat přímo na stránkách výrobce.